Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

TNI CEN/TR 1749
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

Zobrazit anotaci
Název anglicky:European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)
Třídicí znak:061002
Schválena:22.11.2013
Vydána:1.12.2013
Účinnost od:1.1.2014
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:451 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama