Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14785
Spotřebiče spalující dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů - Požadavky a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Residential space heating appliances fired by wood pellets - Requirements and test methods
Třídicí znak:061230
Schválena:22.2.2007
Vydána:1.3.2007
Účinnost od:1.4.2007
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14785:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:801 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama