Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15316-4-10
Energetická náročnost budov - Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav - Část 4-10: Systémy výroby energie z větru, Modul M11-8-7

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-10: Wind power generation systems, Module M11-8-7
Třídicí znak:060401
Schválena:25.3.2019
Vydána:1.5.2019
Účinnost od:1.6.2019
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:294 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama