Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-9
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-9: Zvláštní požadavky - Plotnové varné jednotky, varné plotny a kontaktní opékače

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-9: Specific requirements - Solid tops, warming plates and griddles
Třídicí znak:061901
Schválena:22.2.2006
Vydána:1.4.2006
Účinnost od:1.5.2006
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 203-2-9:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:160 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama