Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1854
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
Třídicí znak:061808
Schválena:7.9.1998
Vydána:1.10.1998
Účinnost od:1.11.1998
Platnost ukončena:1.1.2007
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1854:1997, EN 1854/A1:1998
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:258 kB
Změny:*A1 8.99 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.1999
Věstník:8/1999
Účinnost od:1.9.1999
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:106 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama