Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15378-1
Energetická náročnost budov - Otopné soustavy a soustavy přípravy teplé vody v budovách - Část 1: Kontrola kotlů, otopných soustav a soustav přípravy teplé vody, Modul M3-11, M8-11

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Energy performance of buildings - Heating systems and DHW in buildings - Part 1: Inspection of boilers, heating systems and DHW, Module M3-11, M8-11
Třídicí znak:060402
Schválena:21.9.2018
Vydána:1.10.2018
Účinnost od:1.11.2018
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:620 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama