Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1120
Vyhrievacie článkové oceľové telesá na ústredné vykurovanie. Technické dodacie predpisy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating steel radiators for central heating. Technical delivery regulations
Třídicí znak:061120
Schválena:14.3.1974
Účinnost od:1.4.1975
Platnost ukončena:1.6.2005
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:725 kB
Změny:a 9.76, *b 3.88, *3 3.97 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:věstníková změna
Vydána:1.9.1976
Věstník:9/1976
Účinnost od:1.10.1976
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:14 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: b
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.1988
Věstník:3/1988
Účinnost od:1.5.1988
Počet stran:2
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:355 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: 3
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.1997
Věstník:3/1997
Účinnost od:1.4.1997
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:30 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama