Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12309-2
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 2: Bezpečnost

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 2: Safety
Třídicí znak:061520
Schválena:13.10.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:106
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1919 kB
Opravy:1 8.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:vyhlášená oprava
Vydána:1.8.2016
Věstník:8/2016
Účinnost od:1.9.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:725 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama