Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15544
Kachlová nebo zděná kamna - Dimenzování

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:One off Kachelgrundöfen/Putzgrundöfen (tiled/mortared stoves) - Dimensioning
Třídicí znak:061235
Schválena:9.7.2010
Vydána:1.8.2010
Účinnost od:1.9.2010
Platnost ukončena:1.9.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:959 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama