Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 298
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných paliv s ventilátorem a bez ventilátoru

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic gas burner control systems for gas burners and gas burning appliances with or without fans
Poznámka:1.9.2006 tuto normu nahradí ČSN EN 298 (06 1805) - 2004/04.
Třídicí znak:061805
Schválena:20.1.1995
Vydána:1.9.1995
Účinnost od:1.10.1995
Platnost ukončena:1.9.2006
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 298:1993
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2405 kB
Změny:*Z1 4.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2004
Věstník:4/2004
Účinnost od:1.5.2004
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:87 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama