Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15459
Energetická náročnost budov - Postupy pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Energy performance of buildings - Economic evaluation procedure for energy systems in buildings
Třídicí znak:060405
Schválena:8.4.2008
Vydána:1.6.2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.3.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1136 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama