Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1643
Soustava k hlídání těsnosti samočinných uzavíracích ventilů pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Valve proving systems for automatic shut-off valves for gas burners and gas appliances
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1643 ed. 2 (06 1830) ze září 2014, která tuto normu zcela nahradí od 2017-03-31.
Třídicí znak:061830
Schválena:20.7.2001
Vydána:1.8.2001
Účinnost od:1.9.2001
Platnost ukončena:31.3.2017
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1643:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:175 kB
Změny:*Z1 9.14 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2014
Věstník:9/2014
Účinnost od:1.10.2014
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:97 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama