Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-1+A1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 1: General safety rules
Třídicí znak:061901
Schválena:13.10.2008
Vydána:1.11.2008
Účinnost od:1.12.2008
Platnost ukončena:1.10.2014
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1325 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama