Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16436-1+A1
Pryžové a plastové hadice a trubkové přívody pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 1: Hadice a trubkové přívody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 1: Hoses and tubings
Třídicí znak:061840
Schválena:13.4.2016
Vydána:1.6.2016
Účinnost od:1.7.2016
Platnost ukončena:1.4.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1011 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama