Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 30-2-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General
Třídicí znak:061410
Schválena:4.3.2016
Vydána:1.4.2016
Účinnost od:1.5.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:284 kB
Opravy:*1 9.16 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2016
Věstník:9/2016
Účinnost od:1.10.2016
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:134 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama