Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13785
Regulátory tlaku s průtokem do 100 kg/h včetně, s výstupním přetlakem do 4 bar včetně, vyjma regulátorů, které jsou předmětem EN 12864, pro butan, propan nebo jejich směsi a s přidruženými zabezpečovacími zařízeními

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Regulators with a capacity of up to and including 100 kg/h, having a maximum nominal outlet pressure of up to and including 4 bar, other than those covered by EN 12864 and their associated safety devices for butane, propane or their mixtures
Třídicí znak:061823
Schválena:3.10.2005
Vydána:1.10.2005
Účinnost od:1.11.2005
Platnost ukončena:1.7.2009
Počet stran:130
Orientační cena:896 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13785:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5463 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama