Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13203-5
Spotřebiče na plynná paliva k přípravě teplé užitkové vody pro domácnost - Část 5: Hodnocení spotřeby elektrické energie spotřebičů na plynná paliva kombinovaných s elektrickými tepelnými čerpadly

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired domestic appliances producing hot water - Part 5: Assessment of energy consumption of gas fired appliances combined with electrical heat pump
Třídicí znak:061430
Schválena:22.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:4107 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama