Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:06 10 Základní předpisy pro spotřebiče


bylo nalezeno 10 norem

ČSN 06 1000
Lokální spotřebiče pevných, kapalných a plynných paliv. Termíny a definice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061000
Účinnost od:1.2.1994
Platnost ukončena:1.6.2015

ČSN EN 437+A1
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.11.2009
Platnost ukončena:1.10.2019

ČSN EN 437
Zkušební plyny - Zkušební tlaky - Kategorie spotřebičů
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 437
Zkušební plyny - Zkušební přetlaky - Kategorie spotřebičů
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061001
Účinnost od:1.3.2004
Platnost ukončena:1.11.2009

TNI CEN/TR 1749
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.1.2014

ČSN 06 1002
Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.1.2014

ČSN CR 1749
Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:061002
Účinnost od:1.4.2002
Platnost ukončena:1.1.2007

ČSN CR 1404
Stanovení emisí spotřebičů plynných paliv při zkoušení typu
Třídicí znak:061003
Účinnost od:1.7.2002

ČSN 06 1008
Požární bezpečnost tepelných zařízení
Třídicí znak:061008
Účinnost od:1.1.1998

ČSN 06 1010
Zásobníkové ohřívače vody s vodním a parním ohřevem a kombinované s elektrickým ohřevem. Technické požadavky. Zkoušení
Třídicí znak:061010
Účinnost od:1.10.1985
Změny:a 3.86

 
 
Reklama