Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 0830
Tepelné soustavy v budovách - Zabezpečovací zařízení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Safety device
Třídicí znak:060830
Schválena:28.8.2006
Vydána:1.9.2006
Účinnost od:1.10.2006
Platnost ukončena:1.9.2014
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:502 kB
Opravy:*1 9.10 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.9.2010
Věstník:9/2010
Účinnost od:1.10.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:122 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama