Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 30-2-1
Varné spotřebiče na plynná paliva pro domácnost - Část 2-1: Hospodárné využití energie - Obecně

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Domestic cooking appliances burning gas - Part 2-1: Rational use of energy - General
Třídicí znak:061410
Schválena:20.10.2015
Vydána:1.12.2015
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.5.2016
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:866 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama