Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13278
Kamna na plynná paliva s otevřenou spalovací komorou

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Open fronted gas-fired independent space heaters
Třídicí znak:061402
Schválena:6.6.2014
Vydána:1.7.2014
Účinnost od:1.8.2014
Platnost ukončena:1.10.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:108
Orientační cena:728 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1131 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama