Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15316-3-2
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy - Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 3-2: Domestic hot water systems, distribution
Třídicí znak:060401
Schválena:25.2.2008
Vydána:1.4.2008
Účinnost od:1.5.2008
Platnost ukončena:1.8.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:44
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1049 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama