Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 298 ed. 2
Automatiky hořáků a spotřebičů plynných nebo kapalných paliv

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Automatic burner control systems for burners and appliances burning gaseous or liquid fuels
Poznámka:S účinností od 2015-05-31 se nahrazují ČSN EN 230 (07 5858) z listopadu 2005 a ČSN EN 298 (06 1805) z dubna 2004, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061805
Schválena:23.11.2012
Vydána:1.12.2012
Účinnost od:1.1.2013
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:472 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama