Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12067-1
Poměrové regulátory plynné palivo/vzduch pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Pneumatické provedení

NORMA JE ZRUŠENA
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas/air control for gas burners and gas burning appliances - Part 1: Pneumatic types
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 88-1 ed. 2 (06 1801) z listopadu 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2014-04-01.
Třídicí znak:061809
Schválena:7.5.1999
Vydána:1.7.1999
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.4.2014
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12067-1:1998, EN 12067-1/A1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:243 kB
Změny:*A1 10.03, *Z1 11.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2003
Věstník:10/2003
Účinnost od:1.11.2003
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:120 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2011
Věstník:11/2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:103 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama