Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 88-1 ed. 2
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 50 kPa

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 50 kPa
Poznámka:S účinností od 2014-04-01 se nahrazují ČSN EN 88-1 (06 1801) z června 2008, ČSN EN 12067-1 (06 1809) z července 1999 a ČSN EN 12078 (06 1810) z července 1999, které do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:061801
Schválena:25.10.2011
Vydána:1.11.2011
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:1.9.2016
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:450 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama