Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 442-1
Otopná tělesa - Část 1: Technické specifikace a požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Radiators and convectors - Part 1: Technical specifications and requirements
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 442-1 ed. 2 (06 1100) z července 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2016-09-30.
Třídicí znak:061100
Schválena:20.1.1997
Vydána:1.3.1997
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:30.9.2016
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Zapracované dokumenty:EN 442-1:1995, EN 442-1/A1:2003
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:460 kB
Změny:*A1 7.04, *Z1 7.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2004
Věstník:7/2004
Účinnost od:1.8.2004
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:195 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.2015
Věstník:7/2015
Účinnost od:1.8.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama