Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1854
Hlídače tlaku pro hořáky na plynná paliva a pro spotřebiče plynných paliv

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Pressure sensing devices for gas burners and gas burning appliances
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1854 ed. 2 (06 1808) z prosince 2010, která tuto normu zcela nahradí od 2012-06-01.
Třídicí znak:061808
Schválena:26.10.2006
Vydána:1.12.2006
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.6.2012
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1854:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:237 kB
Změny:*Z1 12.10 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2010
Věstník:12/2010
Účinnost od:1.1.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:96 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama