Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15316-4-7
Tepelné soustavy v budovách - Výpočtová metoda pro stanovení potřeby energie a účinností soustavy - Část 4-7: Zdroj tepla pro vytápění, kotle pro spalování biomasy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Method for calculation of system energy requirements and system efficiencies - Part 4-7: Space heating generation systems, biomass combustion systems
Třídicí znak:060401
Schválena:1.7.2011
Vydána:1.8.2011
Účinnost od:1.9.2011
Platnost ukončena:1.12.2017
Počet stran:48
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:401 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama