Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1002
Evropský systém třídění spotřebičů na plynná paliva podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:European scheme for the classification of gas appliances according to the method of evacuation of the combustion products (types)
Třídicí znak:061002
Schválena:26.10.2006
Vydána:1.12.2006
Účinnost od:1.1.2007
Platnost ukončena:1.1.2014
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:CEN/TR 1749:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:960 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama