Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12828
Otopné soustavy v budovách - Návrh teplovodní otopné soustavy

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Třídicí znak:060205
Schválena:22.5.2003
Vydána:1.7.2003
Účinnost od:1.8.2003
Platnost ukončena:1.4.2005
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12828:2003
Formát PDF:Norma není k dispozici ve formátu PDF
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama