Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12309-5
Sorpční spotřebiče k vytápění a/nebo chlazení na plynná paliva se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW - Část 5: Požadavky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired sorption appliances for heating and/or cooling with a net heat input not exceeding 70 kW - Part 5: Requirements
Třídicí znak:061520
Schválena:4.6.2015
Vydána:1.7.2015
Účinnost od:1.8.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:433 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama