Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 50465
Spotřebiče na plynná paliva - Plynová topidla na palivové články - Plynová topidla na palivové články s jmenovitým tepelným výkonem do 70 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas appliances - Fuel cell gas heating appliances - Fuel cell gas heating appliance of nominal heat input inferior or equal to 70 kW
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 50465 ed. 2 (06 1930) ze srpna 2015, která tuto normu zcela nahradí od 2017-10-29.
Třídicí znak:061930
Schválena:19.2.2009
Vydána:1.3.2009
Účinnost od:1.4.2009
Platnost ukončena:29.10.2017
Způsob převzetí:převzetím originálu
Počet stran:134
Orientační cena:896 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1350 kB
Změny:*Z1 8.15 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2015
Věstník:8/2015
Účinnost od:1.9.2015
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama