Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 0310
Tepelné soustavy v budovách - Projektování a montáž

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design and installation
Třídicí znak:060310
Schválena:23.7.2014
Vydána:1.8.2014
Účinnost od:1.9.2014
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:281 kB
Změny:*Z2 9.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2015
Věstník:9/2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.10.2017
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:203 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2017
Věstník:9/2017
Účinnost od:1.10.2017
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:151 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama