Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13611
Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky na plynná paliva a spotřebiče plynných paliv - Všeobecné požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Safety and control devices for gas burners and gas-burning appliances - General requirements
Třídicí znak:061820
Schválena:20.4.2001
Vydána:1.6.2001
Účinnost od:1.7.2001
Platnost ukončena:1.8.2008
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 13611:2000, EN 13611/A1:2004
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:290 kB
Změny:*A1 8.05 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2005
Věstník:8/2005
Účinnost od:1.9.2005
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:229 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama