Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16436-2
Pryžové a plastové hadice, trubkové přívody a sestavy pro použití s propanem, butanem a jejich směsmi v plynné fázi - Část 2: Sestavy

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Rubber and plastics hoses, tubing and assemblies for use with propane and butane and their mixture in the vapour phase - Part 2: Assemblies
Třídicí znak:061840
Schválena:19.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1086 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama