Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12828+A1
Tepelné soustavy v budovách - Navrhování teplovodních otopných soustav

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design for water-based heating systems
Třídicí znak:060205
Schválena:29.10.2014
Vydána:1.11.2014
Účinnost od:1.12.2014
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:466 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama