Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14037-2
Stropní závěsné sálavé panely teplovodní s teplotou vody nižší než 120 °C - Část 2: Zkušební postup pro zkoušku tepelného výkonu

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Ceiling mounted radiant panels supplied with water at temperature below 120 °C - Part 2: Test method for thermal output
Třídicí znak:061130
Schválena:13.4.2004
Vydána:1.5.2004
Účinnost od:1.6.2004
Platnost ukončena:1.4.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Zapracované dokumenty:EN 14037-2:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:450 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama