Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 88-1
Regulátory tlaku a příslušné bezpečnostní přístroje pro spotřebiče plynných paliv - Část 1: Regulátory tlaku pro vstupní přetlaky nejvýše 500 mbar

NORMA JE ZRUŠENA
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Pressure regulators and associated safety devices for gas appliances - Part 1: Pressure regulators for inlet pressures up to and including 500 mbar
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 88-1 ed. 2 (06 1801) z listopadu 2011, která tuto normu zcela nahradí od 2014-04-01.
Třídicí znak:061801
Schválena:8.4.2008
Vydána:1.6.2008
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.4.2014
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:624 kB
Změny:*Z1 11.11 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.11.2011
Věstník:11/2011
Účinnost od:1.12.2011
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:76 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama