Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 203-2-1
Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-1: Zvláštní požadavky - Otevřené hořáky pro varné jednotky a hluboké pánve (WOK)

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas heated catering equipment - Part 2-1: Specific requirements - Open burners and wok burners
Třídicí znak:061901
Schválena:6.2.2006
Vydána:1.3.2006
Účinnost od:1.4.2006
Platnost ukončena:1.8.2015
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 203-2-1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:496 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama