Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 06 1201
Lokální spotřebiče na tuhá paliva. Základní ustanovení

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Solid fuel local appliances Basic regulations
Třídicí znak:061201
Schválena:4.12.1984
Účinnost od:1.7.1985
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:2515 kB
Změny:a 3.86, *Z2 3.02 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: a
Typ:věstníková změna
Vydána:1.3.1986
Věstník:3/1986
Účinnost od:1.4.1986
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:178 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2002
Věstník:3/2002
Účinnost od:1.4.2002
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:43 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama