Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15377-2
Tepelné soustavy v budovách - Návrh zabudovaných velkoplošných vytápěcích a chladicích soustav - Část 2: Návrh, dimenzování a montáž

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating systems in buildings - Design of embedded water based surface heating and cooling systems - Part 2: Design, dimensioning and installation
Třídicí znak:060406
Schválena:31.10.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Platnost ukončena:1.5.2010
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:5859 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama