Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Cech topenářů a instalatérů ČR

www.cechtop.cz
logo Cech topenářů a instalatérů ČR
Foto © Monthly_M – fotolia
17.7.2021
redakce podle informací Svazu průmyslu a dopravy České republiky

Zaměstnavatel rozhoduje o hygienických opatřeních ve vlastních provozech a kancelářích a je oprávněn na zaměstnanci vyžadovat sdělení, zda dovolenou trávil v rizikové oblasti.

Bohuslav Hamrozi,  prezident CTI ČR
28.4.2021
Cech topenářů a instalatérů ČR

Mistrovská zkouška bude kvalifikační předpoklad, případně zvýhodnění pro žadatele o veřejnou zakázku, zvýšená pravděpodobnost uplatnění se v zahraničí jako OSVČ pro řemeslné živnosti (v některých zemích EU je mistrovská zkouška zákonnou podmínkou pro výkon živnosti). Zavedením mistrovské zkoušky navazujeme na přerušenou tradici mistrů řemesel, která po staletí úspěšně fungovala.

11.3.2021
Cech topenářů a instalatérů ČR, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka

Tento den má veřejnosti připomínat zásadní roli instalatérství při ochraně veřejného zdraví a zajišťování každodenního komfortu. Upozorňuje, že přístup k pitné vodě a kvalitní hygieně není samozřejmost.

2.3.2021
Cech topenářů a instalatérů ČR

Na základě spolupráce s Asociací nanotechnologického průmyslu ČR vám Cech topenářů a instalatérů České republiky nabízí možnost objednání nanovlákenné respirátory od českých značek, a to od nanofirem PARDAM NANO4FIBERS a SPUR.

21.2.2021
Cech topenářů a instalatérů ČR

Stručný průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky. Aktualizováno pro rok 2021.

12.1.2021
Cech topenářů a instalatérů ČR

Změny se týkají jak OSVČ, firem, tak zaměstnanců. Kromě „tradičních změn“ pojistného pro OSVČ či minimální mzdy došlo ke schválení řady významných daňových novinek.

Home office má určitý pracovně právní rámec, ilustrační foto A-LIGHT s.r.o.
22.11.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zaměstnanci nelze práci na home office nařídit a ani zaměstnanec nemá na práci z domu právní nárok. Žádná pevná pravidla pro práci z domova nejsou, zákoník práce je nastiňuje spíše obecně. Zaměstnavatel je oprávněn i v režimu home office rozvrhovat zaměstnanci jeho pracovní dobu.

17.11.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Podle § 192 zákoníku práce má zaměstnanec právo na náhradu mzdy/platu od zaměstnavatele za období prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Náhrada mzdy/platu přísluší ve výši 60 % redukovaného průměrného výdělku.

13.11.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Poslanecká sněmovna projednává vládní novelu zákona, na základě které řemeslníci nebudou porušovat zákon, pokud do konce roku neabsolvují povinná profesní školení nebo zkoušky.

25.10.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Tato technická pravidla stanovují rozdělení svařovacích metod, rozsah jejich použití pro svařování PE plynovodů a přípojek k technické praxi.

20.9.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

I letos je cech odborným a mediálním partnerem veletrhu FOR ARCH 2020 konaném v areálu PVA EXPO PRAHA. Stánek Cechu topenářů a instalatérů České republiky bude vybaven opatřeními proti šíření virů – m.j. vzduchotechnickou jednotkou proti šíření kapénkové infekce.

15.8.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zúčastněte se odborného kurzu s programem na téma: Vzduchotechnická zařízení a filtry – princip a využití s ohledem na ochranu před virovým onemocněním.

19.7.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Kurz CTI ČR v Brně je určen projektantům, pracovníkům instalatérských firem, zástupcům krajů a obcí, zástupcům hygienických stanic, lékařům, stomatologům, lékárníkům a dalším.

16.6.2020

Ukázat podstatu řemesla způsobem, který by oslovil širokou veřejnost bylo námětem schůzky se zástupci cechů a s producenty připravovaného formátu televizního zpracování.

29.4.2020
Mgr. Radek Roušar, prezident Elektrotechnického svazu českého, z.s.

Vážená vládo, dovolujeme si Vás naléhavě požádat o sdělení skutečných informací a dat, o které se opírají Vaše kroky, které nejsou běžně dostupné, které ospravedlňuji současný stav omezení osobních i podnikatelských práv.

Foto © Industrieblick - Fotolia.com
25.4.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Trinity Bank v uplynulých dnech spustila v rámci Záručního programu COVID II financování provozních úvěrů se zárukou Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB). Trinity Bank pomohla s vypracováním žádostí o bankovní záruku COVID II a nyní pracuje na dalších krocích spojených s přípravou provozních úvěrů.

Slavnostní vyhlášení soutěží CTI ČR 2019
28.2.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Vědomostní olympiáda se 70 soutěžícími je součástí doprovodného programu veletrhu Aquatherm Praha a jako FÓRUM ODBORNÝCH ŠKOL s dalším programem CTI ČR se koná v úterý 3. 3. 2020 v sále VH2 od 11 hodin.

26.2.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Od 1.5.2020 se EET bude vztahovat i na vybraná řemesla. V pátek 28.2. se v Brně můžete ptát přímo ministryně financí Aleny Schillerové a dalších zástupců Finanční správy. Na semináři bude prostor pro individuální konzultace a výstava pokladních zařízení.

22.2.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zveme na soutěže odborných dovedností Učeň instalatér, blok odborných přednášek, předávání Výročních topenářských a instalatérských cen a uznání, poradenské centrum, ukázku výukového systému „INVYSYS“ a akci Dobrodružství s řemeslem.

11.2.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Obavy se zavedením EET jsou často spojené zejména s vysokými pořizovacími náklady, náklady na provoz a jeho složitostí. Redakce Časopisu pro tepelnou techniku a instalace Vám poskytuje rozhovor s jedním z dodavatelů pokladních systémů značky – zn. Cashino a Xprinter.

12.1.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Nově tržby evidují i ostatní podnikatelské činnosti, například svobodná povolání, oblast dopravy, zemědělství, řemeslné a výrobní činnosti. Rozšíření EET vstupuje v platnost od 1. 5. 2020.

12.1.2020
Cech topenářů a instalatérů ČR

Ve dnech 20. až 23. ledna 2020 poskytuje Cech topenářů a instalatérů ČR poradenské služby v pavilonu NA2 ve stánku 308 a zároveň připravuje další aktvity. Přijďte za námi.

27.12.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Stručného průvodce pravidel pro malé, střední podnikatele a pro řemeslníky, Příručku pro podnikání 2020, vydala nově ke konci roku HK ČR.

16.11.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Nová fáze Elektronické evidence tržeb (EET) bude od května 2020 rozšířena také o řemeslníky. Zasáhnout by ještě mohl Ústavní soud. Podívejte se na názor jednoho ze zástupců řemesla.

16.11.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zástupci Cechu topenářů a instalatérů ČR se zůčastnili slavnostního večera předávání Řádu Vavřínu Hospodářské komory pro rok 2019 na pražském Žofíně.

6.11.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Seminář je určen pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návaz-ných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy, stavební dozor a bytová družstva, a to z pohledu získání nových informací, tak také i z provozní praxe a legislativy. Seminář je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT.

Cena PROMÉTHEUS CTI ČR 2019
28.9.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

CTI ČR udělil cenu PROMÉTHEUS CTI ČR 2019, TZB-info bylo mediálním partnerem. Předání se uskutečnilo na slavnostním vyhlášení Architekta roku 2019 v Centru architektury a městského plánování CAMP.

Potrubí, zdroj fotolia
17.8.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Na ČT24 proběhla velká debata o řemesle. O podmínkách pro řemeslníky, daních, EET, školství, mistrovských zkouškách.

Topenářské a instalatérské řemeslo v historických publikacích, foto redakce
7.8.2019
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

V knihovničce Cechu topenářů a instalatérů ČR je řada zajímavých publikací, které obsahují studnici znalostí mistrů řemesla v minulosti. Je s podivem, kolik zkušeností odvál čas, a přitom některé by se nám i dnes věru hodily, abychom na ně navázali, abychom se z nich poučili.

Potrubí pod stropem, administrativní budova, ilustrační obrázek, foto redakce
28.7.2019
redakce

U zkoušení vodovodu a kanalizace existují odlišnosti, různá praxe a mnoho otazníků. Postup by měl být součástí smlouvy nebo v projektové dokumentaci. V září se v Praze a Brně bude konat kurz pro projektanty, techniky i montážní firmy včetně praktických ukázek.

23.7.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Informace pro autorizované osoby či držitele osvědčení podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve vztahu k požadavkům § 10d zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění, ve věci zkoušek pro ty uchazeče, kterým končí pětiletá platnost osvědčení.

13.7.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Slavnostní historický sál Vysokého učení technického v Brně byl místem ocenění nejlepších žáků a vítězné školy tradiční vědomostní soutěže. Součástí slavnostního aktu bylo i předání diplomů a cen 13. ročníku soutěže MĚĎ 2019.

11.7.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Dne 20. června 2019 se uskutečnily slavnostní promoce studentů Fakulty stavební v Nové aule VŠB - TU Ostrava, mezi kterými byli také absolventi oboru Prostředí staveb a TZB (Bc).

18.6.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zákonné normy a předpisy pro potřeby členů CTI ČR nabízíme ke stažení a doplnění vlastních dat se zákazníky nejčastější typy smluv se zajištěním budoucích pohledávek cestou rozhodčího řízení.

Ocenění vítězů Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů ČR 2018, foto CTI ČR
5.5.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

V aule slavnostního sálu VUT v Brně budou 16.5.2019 vyhlášeny výsledky krajských kol a celorepublikového kola s vyhlášením nejlepších žáků (soutěžících) a školy ze které vzešel vítěz vědomostní soutěže.

25.4.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Kurz TEPELNÁ ČERPADLA V TEORII A PRAXI se z technických důvodů neuskuteční dne 25. a 26. dubna, tedy zahájení kurzu se posunuje na 14. a 15. května, + nový termín 21. a 22. května 2019.

16.4.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Na Středním odborném učilišti stavebním v Plzni se uskutečnilo dne 11.dubna druhé kolo krajské Vědomostní olympiády 2019. Na prvním místě se umístil Dominik Mařík ze školy SOU Plzeň.

30.3.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

CTI ČR na slavnostním galavečeru Stavebních veletrhů v Brně uděloval Výroční topenářské a instalatérské ceny, Výroční topenářské a instalatérské uznání, Dílo roku 2019 a Cenu Franze Zieglera-Thermia.

30.3.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

ALMEVA EAST EUROPE s.r.o. je jedním z největších dodavatelů plastových systémů odkouření pro širokou síť velkoobchodů, instalatérů, kominíků.

29.3.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

19.-20.3. 2019 se konala dvoudenní odborná konference Cechu topenářů a instalatérů České republiky VYTÁPĚNÍ-INSTALACE 2019 - Nejnovější trendy ve vytápění, vzduchotechnice a domovních instalacích.

Cena Franze Zieglera Thermia 2019 pro Ing. Josefa Hodbodě
26.3.2019
redakce

Jeho práce je již 29 let nepostradatelnou součástí informací o TZB pro odborníky i stavebníky. Díky svému profesionálnímu přístupu ke své práci zanechává nepřehlédnutelnou stopu v oborech TZB. Kolegovi z redakce velká gratulace.

13.3.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Slavnostní předání cen za nejlepší diplomové práce v roce 2019 prezidentem Cechu topenářů a instalatér České republiky, Bohuslavem Hamrozim na slavnostních promocích nových inženýrů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě stavební ,VŠB TU v Ostravě.

16.2.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Konference CTI ČR na téma „VYTÁPĚNÍ – INSTALACE“ je určena pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva.

15.2.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Rádi bychom Vás pozvali do našeho stánku 091 v pavilonu P, kde bude poradenské centrum, na finále celostátní soutěže Učeň instalatér, součástí Českých ručiček a k rozhovorům přímo z výstaviště.

5.2.2019
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně

Předchůdci instalatérů byli sekerníci, vodáci a studnaři zabývající se stavbou mlýnů a vodních děl, dále pak i zvonaři a kameníci. První instalatéři začali v zahraničí působit už před rokem 1850. Do Českých zemí přišli první instalatéři z Německa v souvislosti s budováním plynovodů.

8.1.2019
Cech topenářů a instalatérů ČR

Novinky v TČ, výpočet tepelného výkonu budov s nuceným větráním, udržitelné hospodaření s vodou, vytápění elektrickými topnými foliemi, rekuperace. 23.1.2019 (středa) od 13.00 na Infothermě.

29.12.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Dovolujeme si Vás pozvat na odborný akreditovaný kurz „Bezpečnost provozu plynových zařízení“ který pořádá CTI ČR ve spolupráci se Středním odborným učilištěm plynárenským v Pardubicích dne 12.3.2019.

22.11.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Střední škola polytechnická Brno, Jílová pod vedením Ing. Andrzeje Bartośem, ředitele školy, zorganizovala i v letošním roce v Jihomoravském kraji Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání.

20.10.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Ze strany státu přibývá množství kontrol podnikatelů. Ze statistik vyplývá, že nejčastěji kontroly provádí finanční správa, živnostenské úřady, ČOI, Česká správa sociálního zabezpečení a Státní inspekce práce. HK ČR připravila návod pro podnikatele.

8.10.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zajímává vás, jaké výzvy budou nově otevřeny v příštím roce v Operačním programu Životní prostředí? Podívejte se harmonogram plánovaných dotačních výzev.

5.10.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Publikace Průvodce řemeslníka právním řádem, se představuje v řadě příruček pro mistrovské zkoušky základním studijním pramen pro zvládnutí minimálního přehledu z právních disciplín pro budoucí živnostníky, a to nejen z řad topenářů a instalatérů.

29.9.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR, Zdena Habartová, sekretariát CTI ČR

Uvedli jsme novou knihu Vybrané kapitoly ze vzduchotechniky a poradili řadě návštěvníků u společného stánku cechu a firem, našich členů. Na našich přednáškách o tepelných čerpadlech a větrání bylo zcela plno. Účast CTI ČR na letošním FOR ARCH měla smysl. Byli jsme i na sobotním Řemesle dětem.

21.8.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Co znamená odpovědnost za škodu? Škodu chápe český právní řád jako újmu na jmění vyčíslitelnou v penězích. Ta může být majetkového, i nemajetkového charakteru. CTI ČR zjišťuje mezi členy zájem o pojištění obecné odpovědnosti podnikatelů.

22.7.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

V kurzech jsou zařazena např. témata rizika při provozu odběrných plynových zařízení a prevence poruch, připojování spotřebičů, uvádění plynových zařízení do provozu a další.

8.7.2018
Ing. Josef Hypr, místopředseda organizačního výboru Přehlídky České ručičky, ředitel Střední školy stavebních řemesel BrnoBosonohy, příspěvkové organizace

Podpora řemesel a učňovského školství je v dnešní době nezbytná, firmy po celé republice mají vysokou poptávku po řemeslnících a dá se říci, že se jich ve valné většině nedostává. Přehlídka České ručičky je v tomto směru jedna z nejvýznamnějších v celé republice.

17.6.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

V rámci předání Zlatých medailí Stavebních veletrhů Brno v roce 2018 CTI ČR udělil Výroční topenářskou cenu, Výroční instalatérskou cenu, Výroční topenářské uznání, Výroční instalatérské uznání, Dílo roku 2018, Cenu Franze Zieglera – THERMIA 2018.

9.6.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Správce je povinen přijmout technická a organizační opatření s ohledem na povahu, rozsah a účely zpracování. Není přesně stanoveno, jaká opatření jsou adekvátní a jaká nedostatečná. Vše je třeba posoudit individuálně. Předně si musí složky vyhodnotit, jaké osobní údaje zpracovávají a v jaké formě.

2.6.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Cechu topenářů a instalatérů ČR připravil pro živnostníky, malé a střední firmy ve spolupráci se společností MONETA Money Bank zajímavé 2 produkty: živnostenskou hypotéku a kreditní kartu.

14.4.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

25.4.2018 na Stavebním veletrhu v Brně převezmou ceny soutěžící za 1.-10. místo a školy za 1.-3. místo krajského kola XIV. Vědomostní olympiády. Poděkování patří soutěžícím, kantorům i partnerům soutěže.

3.4.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Členové CTI ČR mohou využít zvýhodněnou cenu. Doporučujeme Vám, s ohledem na velký zájem o letošní, již 19. ročník tohoto školení

28.3.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Co vyžaduje nové nařízení a jak mu vyhovět s co nejmenšími náklady? Srdečně jste zváni pořadateli, Cechem topenářů a instalatérů České republiky, TZB-info a jednatelem společnosti MEIBES, s.r.o.

21.3.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Miroslav Vybíral se dlouhodobě věnoval činnosti v oblasti energeticky úsporných projektů. Svoje odborné znalosti předával po mnoho let a obětavě udržoval povědomí topenářského řemesla.

14.3.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Konference je určen a pro pracovníky technického zařízení budov v oblasti topenářské, instalatérské a dalších návazných profesí zaměřených na projekci, montáž, servis, výrobu, dále pro stavební firmy a bytová družstva.

RNDr. Jiří Kopačka, specialista problematiky GDPR
18.2.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Již letos budou platit nová pravidla pro ochranu osobních údajů. Co to znamená? Jaké jsou základní principy, které nařízení vyžaduje a jak jim vyhovět s co nejmenšími náklady. Jak se připravit? Konkrétní doporučení.

17.2.2018
Cech topenářů a instalatérů ČR

Již letos budou platit nová pravidla pro ochranu osobních údajů. Co to znamená? Jaké jsou základní principy, které nařízení vyžaduje a jak jim vyhovět s co nejmenšími náklady. Jak se připravit? Konkrétní doporučení.

2.12.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR (AMSP ČR) představuje balíček nejdůležitějších legislativních změn, se kterými musí podnikatelé od roku 2018 počítat.

12.11.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR Vás zve na seminář o důsledcích nařízení o ochraně osobních údajů, které bude platit od května 2018. Seminář je zaměřen na povinnosti pro malé a střední montážní a servisní firmy a koná se v Brně.

13.10.2017
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Lidé z oboru vytápění jej znají všichni. Vzácností je ale jeho přesah do dalších profesí TZB. Vzácností bylo jeho schopnost zaujmout řemeslníky, techniky, projektanty. Všem měl co říci, všichni se od něj měli co naučit.

5.9.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Novela ruší povinnost podnikatelů oznamovat ŽÚ identifikační údaje vedoucích organizačních složek závodu zahraničních osob zapisovaných do živnostenského rejstříku a členů jejich statutárního orgánu.

30.8.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

V roce 2018 začne platit evropské nařízení o zacházení s osobními údaji. Hospodářská komora vydala pro podnikatele praktickou příručku s informacemi, jak mají postupovat.

23.8.2017
redakce s využitím reportáže ČT a komentáře CTI ČR

ČT uvedla reportáž k problematice komínů v létě. Reportáž komentuje příčiny problémů – vadný spotřebič nebo problematika tahu komínu v létě při vysokých teplotách. V článku reportáž doplňujeme o další souvislosti pro plynové spotřebiče.

19.8.2017

V ČR je obrovský převis poptávky po řemeslnících. Firmy i drobní investoři by rádi kvalitního řemeslníka adekvátně zaplatili, nemají jej ale kde vzít. Na Přehlídce České ručičky byli oceněni i zástupci profesí elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud, instalatér, klempíř, pokrývač, tesař a kominík.

16.8.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Potrubí a kanalizace hrají v moderních domácnostech významnou roli a jsou zásadní pro kvalitu našeho života. Přijďte se podívat, jak pracují nejlepší budoucí řemeslníci.

24.6.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech topenářů a instalatérů České republiky, pro Vás připravuje v měsíci září, říjen a listopad 2017 odborné kurzy z oborů vytápění, OZE a přípravy teplé vody.

24.4.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

26. a 27. dubna 2017 jste srdečně zváni na přednášky o tepelných čerpadlech, instalaci plynových spotřebičů, oběhových čerpadlech a vytápění. Vstup zdarma na základě registrace.

22.4.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Při příležitosti Stavebních veletrhů Brno předá CTI ČR ocenění vítězům krajských kol. Při vyhodnocení celorepublikového kola na HK ČR bude předán i pohár Ing. Vladimíra Valenty a věcná cena TZB-info nejlepší škole.

25.3.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Stále dostatečně nevyužívaným zdrojem financování inovací je odečitatelná položka od základu daně z příjmů právnických osob. CTI ČR svým členům nabízí pomoc při využití této formy podpory.

16.3.2017
Mgr. Pavel Gadas, vedoucí oddělení spalovacích zdrojů a paliv odboru ochrany ovzduší MŽP

Přinášíme Vám přednášku, která zazněla na Konferenci VYTÁPĚNÍ –INSTALACE 2017. Konferenci pořádal CTI ČR v Hradci Králové na konci února. Mgr. Gadas mluvil o datech MPO a ČSÚ, rozdělení paliv podle domácností, povinných kontrolách a dokladech o nich a způsobilých osobách.

22.2.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Kontroly kotlů na pevná paliva v praxi, kontrolní činnost SEI, aktuálně k NZÚ a Kotlíkovým dotacím, reklamace a záruky za dílo - informace pro montážní firmy a mnoho dalšího ve dvou dnech odborné konference, na kterou své členy i širokou veřejnost zve CTI ČR.

19.2.2017
redakce

Atmosféra školy a osobnosti pedagogů jsou zásadní. Jako mediální partner olympiády jsme přemýšleli kromě cen pro studenty i o ceně pro školu. Díky spolupráci WELT SERVIS a TZB-info se může vítězná škola těšít na praktický dárek - Vysoušeč rukou Jet Dryer Style v hodnotě téměř 20.000 Kč.

19.2.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR, Mgr. Jan Trojan

Většina vidí instalatérství jako zajímavý obor, kde lze vydělat slušné peníze. Někteří byli motivováni instalatérem v rodině. Nejkratší odpověď v anketě zněla: „Rozhodl jsem se proto, že instalatér je dobré řemeslo."

17.2.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

Komise v letošním roce vybraly nejlepší diplomové práce po jedné v každé z oblastí (Vytápění, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika, Energetické hodnocení budov).

13.2.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

V manuálu najdete např. Jak zajistit, aby pro zákazníka platily mé obchodní podmínky? Jak dlouho ručím za jakost prodaného zboží? Detaily ke smlouvám uzavřeným přes internet, telefonicky nebo písemně.

30.1.2017
Cech topenářů a instalatérů ČR

HK ČR vydala aktualizovanou souhrnnou příručku určenou živnostníkům, malým a středním podnikům. Obsahuje přehled o finančních a daňových souvislostech, ale i vzory akomentáře smluv.

2017 - 25. výročí Cechu topenářů a instalatérů České republiky
28.12.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Vytváříme dobré podmínky pro spolupráci členů v oblasti podnikání, zavádění nových technologií a propagaci výsledků jejich činnosti. Rádi vás uvítáme v našich řadách a přejeme vám co nejsrdečněji jen to nejlepší do roku 2017. Ať se vše daří v práci i v osobním životě.

18.12.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Soutěž je určena žákům 3., případně 2. ročníků SOŠ, SOU a U v oboru topenář – instalatér. Vědomostní olympiáda je tříkolová. Právě běží XIII. ročník Vědomostní olympiády.

20.11.2016
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, Cech topenářů a instalatérů ČR

U příležitosti Dne podnikatelů byly v rámci končícího Roku řemesel pozvány na slavnostní galavečer i zástupci řemeslných cechů. V úvodní části večera dostali slovo hosté: prezident republiky Miloš Zeman, ministr financí Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. Mluvilo se o daních, zaměstnanosti, Donaldu Trumpovi a podpoře venkova.

Přijímání žáků 1. ročníků do stavu učňovského, foto  Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy
16.11.2016
redakce

1. září 2016 usedli opět do lavic všichni žáci, studenti i učni po celé republice. Střední škola stavebních řemesel Brno Bosonohy ale pro své prváky připravila už podruhé něco navíc - slavnostní uvítání a přijetí do stavu učňovského pod taktovkou sv. Matěje, patrona všech řemeslníků.

2.10.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zákazníci mají s vyučenými řemeslníky dobrou zkušenost, jsou ale stále náročnější a začínají od nich vyžadovat propojení s novými technologiemi, např. na bázi chytré domácnosti. Řemeslníci sází na doporučení více než na prezentaci na webu, vadí jim ale nekalá konkurence nekvalifikovaných dodavatelů a podporují mistrovskou zkoušku.

23.9.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Topná sezona opět začíná, letos zhruba ve stejné době jako loni. K charakteristice počasí v září patří nejen výrazný pokles nočních teplot, ale zároveň je pro období babího léta typická i jejich velká rozkolísanost.

20.8.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Právnická fakulta Masarykovy univerzity v Brně pořádá jednodenní semináře o aktuální legislativě odborníky, podnikatele. Pro členy CTI ČR bude vložné včetně studijních materiálů se slevou.

25.5.2016
redakce podle tiskové zprávy Cechu topenářů a instalatérů ČR

Předseda vlády Bohuslav Sobotka jednal ve čtvrtek 19. května 2016 ve Strakově akademii se zástupci profesních spolků a se zástupci Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Cech topenářů a instalatérů České republiky byl zastoupen panem Bohuslavem Hamrozim, prezidentem CTI ČR.

15.5.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Dlouhá řada pracovních ponků, u nich srovnané tašky s nářadím, tabule s nákresy instalací soutěžních úkolů. Napětí, soustředění, usilovná práce, 27 mladíků a 1 dívka. Finále soutěže součástí doprovodného programu Stavebního veletrhu Brno.

2.5.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Udělování značky souvisí se snahou o rozvoj oboru TZB a podporu svých členů CTI ČR v jejich podnikání.

13.4.2016
Cech topenářů a instalatérů ČR

Tuto novou značku CTI ČR poskytne pro Českou republiku při posouzení výrobků, služeb a vzdělávání. Křest proběhne během Stavebních veletrhů v Brně dne 20.4 v 13.00 hod v pavilonu „P“ stánek č. 143.

23.11.2015
Cech topenářů a instalatérů ČR

Na základě dohody se společností Allianz pojišťovna, a.s., k příležitosti Roku řemesel 2016 nabízí Cech topenářů a instalatérů svým členům zajímavý benefit.

24.8.2015
Cech topenářů a instalatérů ČR

Jaký bude postup při doprodeji „starých“ spotřebičů po zářijových změnách a jak se liší energetické štítky kotlů pro vytápění, kombinovaných kotlů a pro topné systémy obsahující solární systém, akumulační zásobník, regulaci a přídavný tepelný zdroj pro vytápění + ohřev teplé vody?

zleva Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR a Ing. Radim Tichý, ředitel projektu
6.6.2015
Cech topenářů a instalatérů ČR

Akce CTI ČR na letošních stavebních veletrzích v Brně dělaly řemeslu dobrou vizitku. Líbily se expozice cechů i konference „Novela zákona o hospodaření energií“. Slavnostní atmosféru pak mělo celostátní kolo SOD ,,UČEŇ INSTALATÉR 2015“ a Výroční topenářské ceny v oboru vytápění a instalatérství a Cena Franze Zieglera THERMIA 2015.

Zleva: Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, Ing. Petr Holeček, jednatel KERMI
3.6.2015
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce

Do soutěže Vědomostní olympiáda 2014-2015 se přihlásilo 40 škol z 13 krajů ČR. Koná se pod záštitou Asociace krajů České republiky a Hospodářské komory České republiky, hlavním partnerem je společnost KERMI s.r.o. Soutěž už zná své vítěze.

30.5.2015
Cech topenářů a instalatérů ČR

V rámci slavnostního aktu předání Zlatých medailí u příležitosti zahájení Stavebních veletrhů Brno IBF 2015 Cech topenářů a instalatérů České republiky udělil Výroční topenářské ceny v oboru vytápění a instalatérství a Cenu Franze Zieglera THERMIA 2015.

17.4.2015
Cech topenářů a instalatérů ČR, Jan Trojan

Soutěž odborných dovedností Učeň instalatér vstoupila letos do XVIII. ročníku. Je prestižní, pořádá ji Cech topenářů a instalatérů České republiky, vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a organizací byla pověřena Střední škola polytechnická, Jílová 36g, Brno.

20.3.2015
redakce

Mezi 2 500 vystavovateli se rozhodně neztratili čeští výrobci. V oblasti vytápění, klimatizace a větrání je kladen mimořádný důraz na nízkou spotřebu elektrické energie. Emisní třídy a účinnosti u kotlů na tuhá paliva je věc v Německu již řadu let vyřešená, ale je to stále živé téma. Opět bylo vidět tradiční "německé" téma hygieny vody. A samozřejmě krásné designové kousky v sanitární technice.

11.2.2015
Cech topenářů a instalatérů ČR

V rámci XXII. ročníku mezinárodní výstavy INFOTHERMA 2015 proběhla konference pořádaná Cechem topenářů a instalatérů České republiky na téma „Novela zákona o hospodaření energií“. Tento zákon přináší mnoho změn z oblasti měření tepla, novinky při vydávání osvědčení oprávněným osobám (průkazy, audity, pravidelné kontroly…).

23.5.2011
Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR udělil absolventům VŠ Bakalářské ceny za rok 2010. Soutěž je určena pro studenty vysokých škol v oboru tepelné techniky.

14.5.2008
Cech topenářů a instalatérů ČR

Výroční ceny jsou udělovány Cechem topenářů a instalatérů ČR firmám, institucím a osobám za významné činy v oboru topenářství, instalatérství a to v ČR i v zahraničí. Nositelé cen obdrží plaketu Křišťálový plamen a diplom.

21.1.2008
Cech topenářů a instalatérů ČR

CTI ČR ve spolupráci s ČNI zajistilo rozšíření počtu uživatelů českých technických norem přes internet.

7.12.2007
Cech topenářů a instalatérů ČR

Oznámení o tvorbě pravidla praxe (PP) - H 271 08 - Tepelné soustavy v budovách. Navrhování termostatických radiátorových ventilů a řízení hydraulických poměrů.

29.6.2007
Franz Ziegler - prezident CTI, Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech topenářů a instaletérů slaví 15 let své činnosti. Jednou z povinností autorizovaného společenstva je zabezpečování společných činností a služeb pro podnikatelskou sféru. Učňovskému školství se cech věnuje s náležitou pozorností a to samostatným vzdělávacím programem AMOS, který je určen ke zvýšení znalostí učitelů SOŠ a SOU.

6.6.2007
Cech topenářů a instalatérů ČR

Zpřístupnění ČSN na internetu - Cech topenářů a instalatérů ve spolupráci s ČNI zajistil od 1. června 2007 zpřístupnění topenářských norem náležejících do tříd ČSN 06 (ústřední vytápění), 07 (kotle), 13 (potrubí a armatury) ve formátu PDF prostřednictvím Internetu.

12.10.2005
Cech topenářů a instalatérů ČR

Dne 27. září byl starostou města Žamberku Mgr. Tomášem Kalousem přijat a oceněn vítěz Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů Vojtěch Herzog, student Středního odborného učiliště obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

23.9.2005
Cech topenářů a instalatérů ČR

Právě vyšlo další číslo časopisu CTI INFO 4/2005.

12.5.2004
Cech topenářů a instalatérů ČR

Výroční topenářské ceny v roce 2004
Tyto ceny uděluje každoročně Cech topenářů a instalatérů Brno za významné činy v oboru vytápění. Letos obdržela cenu jedna osobnost a dvě firmy.