Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Praktické vyučování žáků – Průvodce pro malé a střední podniky

Hospodářská komora ČR vydala pro firmy, které nemají praktické zkušenosti s realizací praxe pro žáky příručku, která obsahuje podstatné informace o možnostech a principech této činnosti.

Hospodářská komora ČR vydala příručku pro firmy, které nemají praktické zkušenosti s realizací praxe pro žáky. Příručka by měla být pomocníkem při organizování odborného výcviku žáků, obsahuje podstatné informace o možnostech a principech praxe.

Tento průvodce pro firmy vznikl díky projektu AC4SME (Apprenticeship Coaches for SME). Jedná se o mezinárodní projekt realizovaný ve spolupráci hospodářských komor z Rakouska, Belgie, Kypru, Bulharska, České republiky, Estonska, Francie, Itálie, Lotyšska, Rumunska, Srbska a Turecka v rámci programu Erasmus+. Projekt je koordinován Asociací evropských obchodních a hospodářských komor – EUROCHAMBRES.

Průvodce nabízí pomoc pro MSP a jejich instruktorům, kteří nemají zatím žádné (či zcela minimální) zkušenosti se spoluprací se žáky Středních odborných učilišť a Středních odborných škol.

Praktické vyučování žáků – Průvodce pro malé a střední podniky

V obsahu například najdete:

  • Jak vytvořit smlouvu mezi školou a firmou, zdravotní prohlídka žáků ve vztahu k BOZP, přijímací pohovor, docházka, odměňování a 10 praktických formulářů a podrobný popis výhod pro školu, pro firmu i pro žáka.

Součástí jsou i dobré tipy, například:
  • Na základě zkušeností doporučujeme komunikovat průběžně již s žáky 1. ročníku a spolupracovat s žáky až od 2. ročníku. Žáci prvních ročníků zatím nemají dostatečné teoretické znalosti v daném oboru a praxe pro ně může být zbytečně komplikovaná a instruktor musí vysvětlovat naprosté základy, které se vyučují právě v prvním ročníků. Nicméně, je dobré být v kontaktu s žáky již od samotného začátku.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama