Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

XXI. ročník soutěže odborných dovedností „UČEŇ INSTALATÉR 2018“

Tradiční soutěž oboru, kde si soutěžící poměří síly v montáži potrubí a zařizovacích předmětů startuje i v letošním roce.

Soutěž pořádá Cech topenářů a instalatérů ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Střední škola polytechnická, Brno.
Soutěž je zařazena do Přehlídky České ručičky 2018.
Odborným garantem je Ing. Andrzej Bartoś, ředitel Střední školy polytechnické Brno a předseda sekce Vzdělávání CTI ČR.

  • Krajská kola proběhnou 12. února - 23. března 2018

"Dvoudenní soutěže se mohou účastnit vždy 2 žáci ze školy, vítězové školních kol v každém kraji, podmínkou je absolvování svářečského kurzu. Soutěže se může zúčastnit pouze žák 3. ročníku oboru instalatér, který nemá ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání a soutěže se může zúčastnit pouze jedenkrát.
Věkový limit účastníka finálového kola je stanoven na 20 let. V soutěži je prezentováno šest praktických témat. Žáci se střídají po jedné hodině na jednotlivých úkolech, včetně testů z teorie.
V úkolech je montáž závěsného WC a umyvadla a montáž potrubí z mědi, oceli a polypropylenu. "
, uvádí v propozicích garant Ing. Bartoś.Slavnostní vyhlášení učeň instalalér 2017
Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama