Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Změny v oblasti kontrolního hlášení

Dochází k úpravě sankčního systému kontrolního hlášení DPH. Od roku 2023 dochází ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro vybranou skupinu plátců daně.

Dochází k úpravě sankčního systému kontrolního hlášení DPH. Od roku 2023 dochází ke snížení sankcí za nepodání kontrolního hlášení DPH na polovinu pro vybranou skupinu plátců daně. Nové podmínky sankčního systému dopadají i na starší případy pochybení, pokud platební výměr na související pokuty nenabyl právní moci do účinnosti novely zákona o dani z přidané hodnoty 2023. Dále je prodloužena lhůta pro odpověď na výzvu ke změně/doplnění nebo potvrzení původních údajů v případě doručení výzvy do datové schránky, a to na 17 kalendářních dnů.

Novelou ustanovení § 101g odst. 1 ZDPH 2023 se do textu zákona výslovně potvrdila stávající praxe, kdy plátce reaguje na obdrženou výzvu k podání kontrolního hlášení/či následného kontrolního hlášení s tím, že povinnost podat kontrolní hlášení za dané období mu nevznikla (tj. u plátce skutečně není naplněna povinnost dle § 101c ZDPH). Pro tento případ mají plátci od počátku implementace kontrolního hlášení do praxe možnost využít tzv. “rychlou odpověď na obdrženou výzvu k podání“, kterou nabízí elektronický formulář kontrolního hlášení na Daňovém portále FS ČR.

Novela ustanovení § 101g odst. 3 ZDPH 2023 prodlužuje lhůtu pro odpověď plátce na výzvu ke změně, doplnění nebo potvrzení původně tvrzených údajů v KH v případě, že tato výzva (podle § 101g odst. 2 ZDPH) je doručována do datové schránky. Potom nová zákonná lhůta pro reakci plátce na tuto výzvu je do 17 dnů ode dne dodání výzvy do datové schránky.

Novela ZDPH 2023 nově zavádí poloviční výše deklaratorních pokut vydávaných podle § 101h odst. 1 písm. b) až d) ZDPH.

Zdroj: Finanční správa, AMSP ČR


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama