Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Senát schválil novelu živnostenského zákona

Novela ruší povinnost podnikatelů oznamovat ŽÚ identifikační údaje vedoucích organizačních složek závodu zahraničních osob zapisovaných do živnostenského rejstříku a členů jejich statutárního orgánu.

Senát schválil novelu živnostenského zákona, která ruší povinnost podnikatelů oznamovat živnostenskému úřadu identifikační údaje vedoucích organizačních složek závodu zahraničních osob zapisovaných do živnostenského rejstříku a členů jejich statutárního orgánu.
Tyto údaje se tedy do živnostenského rejstříku zapisují i nadále, nově si je však bude z veřejných rejstříků, registrů a jiných informačních systémů živnostenský úřad opatřovat sám. Podnikatelé tak nebudou muset údaje v těchto rejstřících vedené dokládat, čímž má být významným způsobem snížena administrativní zátěž živnostníků.

Zároveň se bude moci podnikatel přihlásit k registraci k dani z příjmů nebo k dani silniční.

Nově bude také možné nechat si vydat živnostenským úřadem tzv. sestavy–na žádost každému v elektronické nebo listinné podobě z veřejné části živnostenského rejstříku, která bude obsahovat pouze základní identifikační údaje o podnikateli, a kterou je úřad povinen vydat do 30 dnů (úplný výpis bude však poskytnut pouze podnikateli, kterého se týká).
Zároveň se tato novela zabývá tržními řády, které spadají do pravomoci obcí. Tyto mohou pomocí nařízení stanovit v dané obci zákaz prodeje mimo provozovnu nebo stanovit pravidla, závazná pro provozovatele tržiště, regulující pohyb osob s omezenou schopností pohybu.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama