Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CTI ČR ocenil vybrané diplomové práce na VUT Brno

Komise v letošním roce vybraly nejlepší diplomové práce po jedné v každé z oblastí (Vytápění, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika, Energetické hodnocení budov).

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,
mladí lidé na vysokých školách vytvářejí zajímavé odborné práce v oboru tepelné techniky. Proto chceme napomoci při zpřístupňování diplomových prací studentů vysokých škol odborné veřejnosti, případně i k jejich využití v praxi. Desítky z nich mají vysokou odbornou úroveň a nabízí i nová neotřelá řešení, což může být inspirativní pro mnohé naše cechovní firmy.

Vybrané diplomové práce:
V oboru ZTI:
 • Bc. Kamil Goroš - Zdravotně technické instalace hotelů
  Vedoucí: Ing. Ladislav Bárta, CS.c., oponent: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
V oboru Vzduchotechnika:
 • Bc. Daniel Hajn - Mikroklima studoven s přirozeným větráním
  Vedoucí: Ing. Olga Rubinová, Ph.D., oponent: Ing. Pavel Uher, Ph.D.
za Energetické hodnocení budov:
 • Bc. Zbyněk Auer - Citlivostní analýza v energetickém hodnocení budov
  Vedoucí: Doc. Ing. Ondřej Šikula, Ph.D., oponent: Ing. Josef Plášek, Ph.D.
V oboru Vytápění:
 • Bc. Michaela Náglová - Tlakové ztráty armatur otopných soustav
  Vedoucí: Ing. Marcela Počinková, Ph.D., oponent: Ing. Pavel Adam, Ph.D.

Slavnostní předání cen proběhne dne 20. a 21. února 2017 při promoci na VUT v Brně. Prezident Cechu topenářů a instalatérů ČR Bohuslav Hamrozi a Ing. Andrzej Bartoś předseda sekce vzdělávání CTI ČR předají ocenění za nejlepší diplomovou práci z každé oblasti.

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama