Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
rozúčtování nákladů
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

CTI ČR připravuje nové vydání publikace „Legislativa pro řemeslníky“

Původní publikace vznikla před 19 lety. Nyní připravovaná podoba odpovídá požadavkům na mistrovské zkoušky, které budou ověřovat kompetencí uchazečů ve třech oblastech.

Cílem této publikace je poskytnout rady každému, kdo se potřebuje zorientovat v nezbytných znalostech legislativních norem a informací potřebných pro podnikání. První publikaci vydal Cech topenářů a instalatérů ČR, Příručka pro mistrovské zkoušky, svazek 5 v roce 1998.

Cesta k mistrovským zkouškám sice nebyla jednoduchá, o čemž svědčí také dlouhá doba, než se je podařilo uvést v život, ale podobu mistrovské zkoušky, jejíž zavedení dlouhodobě požadují zaměstnavatelé již Ministerstvo školství navrhlo. K mistrovské zkoušce by se měli hlásit řemeslníci nejméně po 5 letech praxe. Vedle zručnosti by měla ověřovat i ekonomické znalosti. Mistrovská zkouška bude navázána na Národní soustavy kvalifikací. Lidé zde získávají doklady o dovednostech uplatnitelných na trhu práce, aniž by museli chodit do školy. Ve srovnání s běžnými profesními kvalifikacemi by měla být mistrovská zkouška komplexnější.

publikace Legislativa pro řemeslníky
  • připravovaná nová podoba publikace odpovídá požadavkům na mistrovské zkoušky
  • vydává Cech topenářů a instalatérů ČR
  • Autorem legislativní části je JUDr.Libor Nedorost, Ph.D.
  • předpokládané vydání jaro 2018


Mistrovská zkouška počítá s ověřováním kompetencí ve třech oblastech.
  • Adepti budou navrhovat a vytvářet mistrovské dílo.
  • Budou také prokazovat schopnost kompletního zpracování zakázky ve svém oboru, tedy zpracování plánu, rozpočtu nebo zadání práce.
  • Budou muset mít rovněž znalosti potřebné k založení a vedení firmy včetně přehledu o účetnictví a daňových povinnostech.

Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění účinném od 1. 7. 2017.

Zkoušet u mistrovské zkoušky by měly autorizované právnické osoby. Zkušební komise by měla být minimálně tříčlenná. Měla by se skládat ze zástupce cechu nebo svazu příslušného oboru, zástupce školy vyučující příslušný obor a odborníka na ekonomiku nebo personalistiku. Cech topenářů a instalatérů ČR se velkou mírou podílel na přípravě mistrovských zkoušek a i nadále se bude v procesu aktivně zapojovat. A připravované aktualizované vydání publikace Legislativa pro řemeslníky je jednou ze souvisejících aktivit.

Po zkoušce hojně volaly řemeslné cechy

Po zkoušce hojně volaly řemeslné cechy, které sdružují například kamnáře, topenáře či malíře. Jejich členové si řemeslo předávají z generace na generaci a mistrovskou zkoušku vnímají jako návrat k tradici. Česko ji zrušilo v 50. letech v rámci likvidace živnostníků, v Německu a Rakousku ale funguje dodnes.

Možnost inzerce v publikaci Legislativa pro řemeslníky

CTI ČR připravuje obsah publikace a zároveň nabízí možnost uveřejnění prezentace v částech: vytápění, vody, plynu, vzduchotechniky, energetiky, obnovitelných zdrojů pro výrobce, velkoobchody, montážní a servisní firmy. Pokud o prezentaci máte zájem, rádi Vám poskytneme bližší informace.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama