Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Vítěz instalatérské olympiády u starosty města Žamberku

Dne 27. září byl starostou města Žamberku Mgr. Tomášem Kalousem přijat a oceněn vítěz Vědomostní olympiády Cechu topenářů a instalatérů Vojtěch Herzog, student Středního odborného učiliště obchodu, řemesel a služeb v Žamberku.

Toto vítězství je velice cenné, neboť své výborné znalosti prokázal v konkurenci studentů škol z celé České republiky. Pan starosta ocenil jeho znalosti a poděkoval jemu i řediteli školy Ing. E. Dvořákovi za dobrou reprezentaci města Žamberku. Zároveň popřál hodně úspěchů k dalšímu studiu studenta a k obdobným aktivitám, které škola provozuje a prospívají propagaci města. Schůzky se zúčastnil i Ing. Libor Klimeš, ředitel firmy Herz pro Českou republiku. Tato firma, která se školou dlouhodobě spolupracuje, se rozhodla, že bude Vojtěcha Herzoga v dalším studiu, vzhledem k jeho úspěchům, finančně podporovat. Pro účastníky setkání bylo příjemným překvapením sdělení, že firma Herz vybírá pro své sponzorství maximálně tři studenty ročně a to z dvaceti šesti zemí světa, ve kterých má své zastoupení!

herzog na radnici

V závěru ředitel školy informoval starostu města o dalších cílech, především o novém čtyřletém maturitním oboru "Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov", který se nově otevírá od září 2006 a bude se zřejmě vyučovat pouze na šesti vybraných školách České republiky.

Touto cestou bychom rádi poděkovali starostovi města Žamberku Mgr. T. Kalousovi a řediteli firmy Herz Ing. L. Klimešovi za pozornost a podporu, kterou věnují studující mládeži.

 
 
Reklama