Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové nařízení EP a rady EU pro označování energetickými štítky

Hlavní změnou je návrat ke stupnici v rozsahu A - G (tj. opuštění tříd A+, A++ a A+++). Zpočátku bude docházet k situaci, kdy požadavky na třídu A a případně i B nebudou splňovat žádné výrobky.

Dne 1.8 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Až do konce července letošního roku byl systém energetického štítkování výrobků upraven směrnicí 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice byla do českého právního řádu implementovaná v podobě § 8 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Dne 1. srpna však již původní směrnice 2010/30/EU není platná v důsledku účinnosti nařízení 2017/1369. Nařízení je svou právní povahou přímo použitelné a nevyžaduje tudíž úpravu českého právního rámce.

Co nového nařízení 2017/1369 přináší?

Důvodem změny je lepší vypovídací hodnota pro zákazníky a snadnější porovnávání mezi výrobky.

  • Hlavní změnou je návrat ke stupnici v rozsahu A - G (tj. opuštění tříd A+, A++ a A+++, které se nyní běžně používají).
  • Přechod na novou stupnici bude probíhat postupně tak, že staré štítky budou nahrazovány novými.

  • V první fázi se zavedení nového štítku bude týkat myček nádobí, chladniček, praček, praček kombinovaných se sušičkou, televizí a světelných zdrojů a svítidel. U těchto výrobků se nové štítky objeví v obchodech a na internetu nejpozději do 2. 11. 2019.
  • Následovat bude „přeštítkování“ u ostatních výrobků, přičemž celý proces bude ukončen do roku 2030 u výrobků v oblasti vytápění a ohřevu vody. Dokud tedy nebude zaveden nový štítek, budou na spotřebičích stále současné štítky s nejvyšší třídou A+++.

Jak často bude ke změně štítku docházet?

  • Nařízení 2017/1369 počítá s tím, že podmínky pro zatřídění výrobku do škály uvedené na štítku vydrží beze změny minimálně 10 let, tzn., doba na změnu požadavků není přesně definována a závisí od technického pokroku, viz níže.
  • Při zavedení nového štítku bude docházet k situaci, kdy požadavky na třídu A a případně i B nebudou splňovat žádné výrobky. Postupně, jak se bude energetická účinnost výrobku zlepšovat, bude docházet k zaplnění těchto nejvyšších tříd.
  • Další změna požadavků na zatřídění výrobku podle stupnice na štítku pak nastane v situaci, kdy bude 30 % výrobků spadat do nejvyšší třídy A nebo 50 % výrobků do nejvyšších tříd A a B.
  • V případě, že dojde ke změně štítků, budou dodavatelé dodávat čtyři měsíce před stanoveným datem staré i nové štítky. Obchodníci budou mít na změnu štítků u výrobků vystavených v obchodě nebo na internetu lhůtu 14 pracovních dnů po stanoveném datu.

Zlepší se nějak možnost porovnat štítky výrobků mezi sebou?

Ano. Další novinkou, kterou nařízení 2017/1369 přináší, je zřízení databáze výrobků. Databáze bude fungovat ve formě internetové aplikace a bude obsahovat informace o výrobcích uváděných na trh a jejich štítcích. Díky tomu bude jednoduché porovnat energetickou účinnost jednotlivých výrobků a vybrat ten nejúspornější. Informace o výrobcích budou do databáze vkládat sami dodavatelé a jejich správnost bude kontrolovat Státní energetická inspekce.
Databázi vytvoří Evropská komise a bude spuštěna k 1. 1. 2019.

Zdroj: MPO ČR: Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků

Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama