Nové nařízení EP a rady EU pro označování energetickými štítky

Datum: 31.8.2017 10:10  |  Organizace: Cech topenářů a instalatérů ČR  |  Firemní zpráva

Hlavní změnou je návrat ke stupnici v rozsahu A - G (tj. opuštění tříd A+, A++ a A+++). Zpočátku bude docházet k situaci, kdy požadavky na třídu A a případně i B nebudou splňovat žádné výrobky.

Cech topenářů a instalatérů ČR
Hudcova 424/56b, areál Strojírenského zkušebního ústavu v Brně
639 00 Brno

tel.:+420 541 120 565, +420 730 190 840
e-mail:
web:www.cechtop.cz

Dne 1.8 2017 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

Až do konce července letošního roku byl systém energetického štítkování výrobků upraven směrnicí 2010/30/EU o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku. Směrnice byla do českého právního řádu implementovaná v podobě § 8 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a navazující vyhlášky č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie.

Dne 1. srpna však již původní směrnice 2010/30/EU není platná v důsledku účinnosti nařízení 2017/1369. Nařízení je svou právní povahou přímo použitelné a nevyžaduje tudíž úpravu českého právního rámce.

Co nového nařízení 2017/1369 přináší?

Důvodem změny je lepší vypovídací hodnota pro zákazníky a snadnější porovnávání mezi výrobky.

  • Hlavní změnou je návrat ke stupnici v rozsahu A - G (tj. opuštění tříd A+, A++ a A+++, které se nyní běžně používají).
  • Přechod na novou stupnici bude probíhat postupně tak, že staré štítky budou nahrazovány novými.

  • V první fázi se zavedení nového štítku bude týkat myček nádobí, chladniček, praček, praček kombinovaných se sušičkou, televizí a světelných zdrojů a svítidel. U těchto výrobků se nové štítky objeví v obchodech a na internetu nejpozději do 2. 11. 2019.
  • Následovat bude „přeštítkování“ u ostatních výrobků, přičemž celý proces bude ukončen do roku 2030 u výrobků v oblasti vytápění a ohřevu vody. Dokud tedy nebude zaveden nový štítek, budou na spotřebičích stále současné štítky s nejvyšší třídou A+++.

Jak často bude ke změně štítku docházet?

  • Nařízení 2017/1369 počítá s tím, že podmínky pro zatřídění výrobku do škály uvedené na štítku vydrží beze změny minimálně 10 let, tzn., doba na změnu požadavků není přesně definována a závisí od technického pokroku, viz níže.
  • Při zavedení nového štítku bude docházet k situaci, kdy požadavky na třídu A a případně i B nebudou splňovat žádné výrobky. Postupně, jak se bude energetická účinnost výrobku zlepšovat, bude docházet k zaplnění těchto nejvyšších tříd.
  • Další změna požadavků na zatřídění výrobku podle stupnice na štítku pak nastane v situaci, kdy bude 30 % výrobků spadat do nejvyšší třídy A nebo 50 % výrobků do nejvyšších tříd A a B.
  • V případě, že dojde ke změně štítků, budou dodavatelé dodávat čtyři měsíce před stanoveným datem staré i nové štítky. Obchodníci budou mít na změnu štítků u výrobků vystavených v obchodě nebo na internetu lhůtu 14 pracovních dnů po stanoveném datu.

Zlepší se nějak možnost porovnat štítky výrobků mezi sebou?

Ano. Další novinkou, kterou nařízení 2017/1369 přináší, je zřízení databáze výrobků. Databáze bude fungovat ve formě internetové aplikace a bude obsahovat informace o výrobcích uváděných na trh a jejich štítcích. Díky tomu bude jednoduché porovnat energetickou účinnost jednotlivých výrobků a vybrat ten nejúspornější. Informace o výrobcích budou do databáze vkládat sami dodavatelé a jejich správnost bude kontrolovat Státní energetická inspekce.
Databázi vytvoří Evropská komise a bude spuštěna k 1. 1. 2019.

Zdroj: MPO ČR: Změna legislativy v oblasti energetického štítkování výrobků

 

Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Google+  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk 


Témata 2018

 
 

Aktuální články na ESTAV.czStát chce půjčit mladým rodinám na bydlení až dva miliony korunDo 3. ročníku České ceny za architekturu se přihlásilo 145 realizacíDveře bez rušivých detailů pro dokonalý interiérSpolečnost HELUZ byla oceněna na veletrhu Coneco